Notícia destacada: Oberta la Convocatòria de beques d’investigació 2024/25 sobre càncer colorectal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el què s’estableix en el Reglament de Protecció de Dades de les Persones Físiques 2016/679/UE, de 27 d’abril, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un fitxer amb les següents característiques.

INFORMACIÓ BÀSICA

RESPONSABLE:  FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES (FOT)

FINALITAT:

  • Respondre les consultes efectuades per l’usuari.
  • Gestionar la participació en els programes de beques.
  • Tramitar les donacions efectuades per l’usuari.

 

LEGITIMACIÓ:

  • Contractual.
  • Interès legítim.
  • Legal.
  • Consentiment de l’interessat

 

DESTINATARIS: No es realitzaran transferències internacionals de dades.

DRETS:  Accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: 
Pot consultar la informació addicional a continuació.

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE

–        Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES (FOT)

–        CIF: G-63109854                               

–        Adreça: Sant Quirze del Vallés, Ronda Maiols, 1, edifici BMC                     

–        Correu electrònic: info@fundacioolgatorres.org

–        Telèfon: +637793567        

FINALITAT

Les dades personals de l’interessat són tractades per les següents finalitats:

a) Donar resposta a les consultes efectuades per l’usuari.

b) Gestionar i tramitar les donacions efectuades per l’usuari a favor de la Fundació.

c) Gestionar i tramitar la participació dels investigadors en el programa de beques post-doctorals.

d) Gestionar i tramitar la participació dels concursants als certàmens que la Fundació convoca i/o organitza.

Les dades es conservaran durant el període de temps en què es prolongui la relació amb l’usuari, o fins quan l’interessat en sol·liciti la cancel·lació. Així mateix, caldrà prendre en consideració les obligacions legals en matèria fiscal i de blanqueig de capitals.

LEGITIMACIÓ

La base legal pel tractament de dades és l’interès legítim per la prestació del servei sol·licitat. En concret, la FOT té les següents bases legítimes per poder tractar les dades personals:

Interès legítim i contractual

Per tal de poder gestionar la candidatura de l’investigador en el programa de beques post-doctorals, així com la candidatura dels participants en els certàmens que la Fundació organitza i/o convoca, i respondre les consultes efectuades per l’usuari.  

Obligacions legals

Conservació de la documentació segons s’estableix en la normativa de prevenció de blanqueig de capitals, així com en matèria fiscal.

Consentiment

Per tal d’enviar informació sobre les activitat que l’entitat realitza.   

DESTINATARIS

Les dades personals de l’interessat poden ser cedides/comunicades als destinataris següents:

–        Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.

–        Personal relacionat amb el tractament de dades que prestin serveis a la Fundació. 

–        Membres que formin part del Jurat que han de valorar els mèrits dels participants que concorrin a les convocatòries de beques i/o certàmens que la Fundació organitza i/o gestiona. 

 

DRETS DE L’USUARI

Dret d’accés: Té dret a obtenir confirmació sobre l’ús i tractament de les dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals.

Dret de rectificació: Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes.

Dret de supressió/dret a l’oblit: Pot sol·licitar que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser facilitades.

Dret de limitació: Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, de manera que la FOT només les conservarà per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Dret de portabilitat: Pot sol·licitar-nos que les seves dades personals automatitzades siguin cedides o transferides a qualsevol altra persona que ens indiqui en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Dret d’oposició: Pot oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte d’un tractament. En aquest cas, es deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

 

Els interessats podran exercitar els seus drets dirigint-se per escrit al responsable del fitxer mitjançant els contactes de l’encapçalament i indicant que es tracta d’un “EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES”.

Per tramitar la sol·licitud, haurà d’acreditar la seva identitat. 

Així mateix, els informem que té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.