Notícia destacada: RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA BEQUES D’INVESTIGACIÓ 2023/2024 SOBRE CÀNCER COLORECTAL

Avís navegants

Accés dels usuaris al lloc web:

Les pàgines de la FOT poden ser visitades lliurement pels usuaris, llevat de les que que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de la FOT de conformitat amb la llei espanyola, amb el present avís, amb les condicions particulars de certs serveis i amb la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que se li hagin comunicat, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

Limitació de la responsabilitat:

Aquest lloc web té com a objectiu principal informar les persones que el visiten, i per això els continguts que s’hi troben són de caràcter informatiu i purament orientatius; per tant, no han de ser considerats assessorament mèdic. La FOT declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la qual no sigui autor.

La FOT no es fa responsable de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Tampoc pot fer-se responsable a la FOT de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de la FOT als visitants. La decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.

En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirectament accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa. La FOT declina tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, la FOT no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

La FOT no es responsabilitza de les diferències que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versió electrònica carregada en aquest web, ja que aquestes últimes tenen exclusivament caràcter informatiu.

La FOT es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

La FOT no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, atès que no pot garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.