Notícia destacada: Oberta la Convocatòria de beques d’investigació 2024/25 sobre càncer colorectal.

Propietat intel·lectual

El contingut d’aquestes pàgines web està subjecte al que disposa la normativa vigent espanyola reguladora de la propietat intel·lectual.

El contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d’ordinador utilitzats per crear-la i fer-la funcionar són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular la FOT.

El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de la FOT.

L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores de la propietat intel·lectual.

Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts del web de la FOT utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per a aquest efecte en les pàgines web on es trobin aquests continguts.