Diagnosi

autor/s: Dra. Dolores Maluenda Colomer

Què s’ha de fer?

La primera cosa que cal fer és anar al metge especialista. Ell escollirà i decidirà les proves.

Com se’n pot fer la vigilància per prevenir un càncer d’intestí gros?

Hi ha dos sistemes de fer la vigilància i detecció precoç del càncer colorectal:

1.- Test de detecció de sang amagada a la femta. Aquest test s’ha de fer cada any i tres dies consecutius a cada any. A aquest test s’hi ha d’afegir la sigmoidoscòpia cada 3-5 anys.

2.- Colonoscòpia completa cada 10 anys, o amb una freqüència més gran segons els descobriments.

Quines proves hi ha per confirmar o descartar el diagnòstic de càncer colorectal?

· Colonoscòpia convencional (veure animació a l'esquerra)
· Colonoscòpia virtual