Notícia destacada: Oberta la Convocatòria de beques d’investigació 2024/25 sobre càncer colorectal.

Patogènia

Autora: Dra. Dolores Maluenda Colomer

Per què i on es produeix el càncer de còlon?

La microarquitectura del còlon està formada per les criptes. Aquestes tenen a la base —part més profunda i més allunyada de la llum intestinal— cèl·lules progenitores es a dir cèl.lules immadures que es van diferenciant i, finalment, quan estan diferenciades, pugen a la superfície de les criptes, i es posicionen ja en contacte amb la llum intestinal (cèl·lules superficials madures).

Quin paper fan les cèl·lules epitelials superficials madures?

Protegeixen la paret del còlon de l’ambient mutagènic propi del contingut del còlon. El moc contribueix a aquesta protecció.

Què és un gen?

Els gens són com les nostres receptes per formar els nostres òrgans.

Una mutació en el gen significa que la nostra recepta ha patit un canvi en la seva escriptura i, alhora, aquest ha causat el desenvolupament posterior del tumor. Pot ser l’equivalent a una recepta de cuina, on s’ha canviat el sucre per la sal: al final té un gust diferent.

Què és l’oncogèn?

L’oncogèn és un tipus de gen que si pateix una mutació dóna lloc al desenvolupament d’un càncer.

Què més hi passa, a la paret intestinal del còlon o del recte?

Les cèl·lules progenitores amb oncògens mutats donen lloc a una proliferació cel·lular descontrolada que constituirà el tumor. Aquesta es replica amb un fenotipus anormal que la fa més susceptible a la segona mutació. Així, la presència d’una única mutació en el gen APC crea totes les condicions necessàries per desenvolupar un adenoma: alteració en la proliferació, migració i adhesió cel·lular.

Tots els adenomes es malignizen?

La transformació neoplàsica de l’adenoma requereix estar en contacte amb el contingut colònic.

Com resumiríem el desenvolupament del càncer de còlon?

En general, deriva d’una lesió precursora ben definida: el pòlip adenomatós.

Gairebé tots els tumors malignes del còlon s’inicien amb pòlips.

La majoria d’aquests són benignes d’inici, però ocasionalment poden aparèixer un grup de cèl·lules que es transformen en un càncer. Alguns experts consideren que calen uns 10 anys de mitjana perquè un pòlip petit adenomatós (benigne) progressi a càncer. Aproximadament un 25% d’aquests canvis són provocats per una predisposició genètica que ja és present des del naixement.

Què és un pòlip?

Un tumor petit —com una berruga— que apareix a la llum intestinal. La seva descripció correcta es defineix com “una proliferació no invasiva de cèl·lules epitelials”. Es diu “no invasiva” perquè està localitzada.

Pot unir-se a la paret per un tall fi o pedicle —pòlips pediculats— o per una base d’implantació àmplia —pòlip sèssil—.

Hi ha diferents tipus de pòlips?

Sí.

Es classifiquen d’acord amb la seva morfologia i per les seves característiques histològiques.

Els pòlips adenomatosos tubulars —constitueixen el 85%—, els túbuls vellosos —el 10%— i els vellosos —el 15%—.

Hi ha altres tipus de pòlips?

Sí. També hi ha els pòlips hiperplàsics, alguns dels quals també poden degenerar.

Tots els pòlips degeneren?

No. La probabilitat de transformació carcinomatosa està en funció de la grandària, de la proporció de component vellós i de l’edat.

Pot una persona tornar a fer pòlips?

Les persones a les quals ja els han diagnosticat pòlips tenen un risc superior a la població general per desenvolupar pòlips nous. Aquest risc varia segons la grandària del pòlip extret i el tipus de pòlip (tubular, túbul vellós i vellós).