Notícia destacada: Oberta la Convocatòria de beques d’investigació 2024/25 sobre càncer colorectal.

Estadificació

Autor: Dr. Francesc Tresserra i Casas

Què és l’estadificació d’un tumor?

L’estadificació d’un tumor és un sistema reconegut internacionalment que permet resumir en tres categories les característiques del tumor. Aquest sistema ha estat dissenyat per la Unió Internacional Contra el Càncer i es coneix amb les sigles de TNM, en què la T expressa la mida o l’estensió del tumor en l’òrgan on s’assenta, la N expressa l’afectació dels ganglis limfàtics regionals i la M la presència de metàstasis a distància.

Per mitjà d’aquest sistema s’aconsegueix que les principals característiques que definiran el pronòstic d’un tumor poden ser interpretades de manera correcta per qualsevol facultatiu que hagi de tractar el pacient.

Quina és l’estadificació del càncer colorectal?

Categoria T (Tumor primari)

Tx: No s’ha trobat un tumor primari.

T0: No hi ha evidències d’un tumor primari.

Tis: Carcinoma in situ: lesió intraepitelial o invasora de la làmina pròpia*

T1: El tumor envaeix la submucosa.

T2: El tumor envaeix la muscular pròpia.

T3: El tumor ultrapassa la de la muscular pròpia i envaeix la subserosa o el teixit pericolònic o perirectal mancat de peritoneu.

T4: El tumor envaeix directament altres òrgans o estructures i/o perfora el peritoneu visceral.**

* El Tis inclou la presència de cèl·lules tumorals a la membrana basal glandular (intraepitelial) o a la làmina pròpia (intramucós) sense extensió a través de la muscularis mucosae.

** La invasió directa en el T4 inclou la invasió d’altres segments colorectals a través de la serosa. Qualsevol tumor que s’adhereixi macroscòpicament a altres òrgans o estructures es classifica com un T4. Tanmateix, si microscòpicament no hi ha evidències de cèl·lules tumorals en l’adherència es classificarà com un pT3.

Categoria N (Ganglis limfàtics regionals)

Nx: No s’han estudiat els ganglis limfàtics regionals.

N0: No hi ha metàstasi en els ganglis limfàtics regionals.

N1: Metàstasi en 1 a 3 ganglis limfàtics regionals.

N2: Metàstasi en 4 o més glanglis limfàtics regionals.

Categoria M (Metàstasi a distància)

Mx: No s’han estudiat les metàstasis a distància.

M0: No hi ha metàstasi a distància.

M1: Presència de metàstasi a distància.

Referència: Sobin LH, Wittekind Ch. TNM classification of malignant tumors. Wiley-Liss: New York, 2002:72-76.