Notícia destacada: RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA BEQUES D’INVESTIGACIÓ 2023/2024 SOBRE CÀNCER COLORECTAL

Colonoscòpia virtual

Autor/s: Dra. Dolores Maluenda

Què és la colonoscòpia virtual (CV)?

És una nova tècnica de diagnòstic de malalties del còlon.

Com es fa la CV?

És un escàner o TAC (tomografia axial computada) —radiografia computada— que té com a novetat el fet que la imatge “fotografiada” es recull des de diversos angles i posteriorment l’ordinador la processa, reconstruint la suma d’imatges obtingudes en una figura de tres dimensions.

Tècnicament és un escàner helicoïdal d’alta velocitat amb multidetectors de 2, 4, 16, 32 corones i més. Per això se l’anomena “Diagnòstic per Multidetectors” o DMD.

En quant de temps es fa això?

El tret de cada foto en 16 segons. Són dues fotos.

El processament de les imatges en 3-4 hores: ho fa l’ordinador.

Quina fiabilitat té la tècnica?

La fiabilitat de la tècnica es considera semblant a la de la colonoscòpia convencional.

Té cap avantatge afegit?

Amb la colonoscòpia virtual no només podem veure la llum del còlon, sinó que, a més, visualitzem la paret externa de l’intestí, la grossor, l’aparició d’adenopaties i la resta d’òrgans abdominals.

A més, ens permet localitzar amb exactitud la posició de les lesions observades per fer-ne després una actuació endoscòpica o quirúrgica.

Aleshores ¿per què s’ha de fer una colonoscòpia quan la CV presenta tants avantatges?

Perquè la colonoscòpia permet no només fer un diagnòstic en el moment de la prova, sinó fer-ne directament un tractament: extreure un pòlip, obtenir unes biòpsies, frenar una hemorràgia injectant substàncies o lligant un vas que sagna. A més, permet veure el color i l’aspecte de la mucosa (primera capa protectora del còlon), cosa que no és possible —amb tanta precisió— per mitjà de la colonoscòpia virtual.

Té altres inconvenients la CV?

Sí, dos més:

1.- Irradia, ja que no deixa de ser una radiografía, encara que computada.

2.- Encara que la preparació del pacient, es més confortable que la de la colonoscòpia convencional (doncs no és tant important que la neteja del còlon sigui tan exhaustiva per mitjà de laxants orals), es necesari afegir un contrast que “senyali” el que són restes fecals.

Quins resultats s’han obtingut actualment de la CV?

Els resultats estan en funció no només de l’experiència de l’examinador, com és obvi, sinó de la “resolució” de l’aparell utilitzat. Així doncs, hi ha una gran diferència de sensibilitat entre aparells DMD o “Multidetectors”, entre els que recullen la informació des de 2 i 4 punts i els que la recullen des de 16 i més (16 corones, etc.).

Aleshores, ¿quins resultats s’obtenen amb CV a partir de 16 corones?

S’ha demostrat que és possible detectar lesions de 4 mm i totes les lesions superiors a 1 cm (Pickjhardt P. et al., N Engl J Med 2003).

Com es practica la CV?

Prèvia preparació de l’intestí còlon amb dieta i un contrast oral, es pot practicar l’examen.

 Després que el pacient s’ha estirat a la llitera de l’aparell, se li acostuma a injectar Buscapina® subcutània per tal de reduir el moviment intestinal i seguidament s’introdueix una cànula petita en el recte per tal d’omplir d’aire l’intestí i desplegar-ne les parets sense causar dolor.

A partir d’aquest moment es practica l’examen col·locant el pacient boca amunt i comença a obtenir-se l’examen deixant el pacient sense respirar durant 15 segons. A continuació, se’n repeteix l’estudi col·locant el pacient boca avall.

Quines indicacions té la CV?

Aquesta prova està indicada bàsicament en pacients amb colonoscòpia convencional incompleta (no s’ha pogut fer del tot) i en pacients que siguin d’alt risc si se’ls practica una colonoscòpia convencional.

Aleshores, ¿qui decidirà quina exploració serà la més indicada en el meu cas?

El metge que em porta.

En línies generals, ¿en quin cas estarà indicat fer d’entrada la colonoscòpia convencional?

En pacients que no tinguin malalties de base —baixa morbiditat— però que tinguin moltes possibilitats de tenir pòlips: perquè tenen antecedents familiars, perquè ja han tingut pòlips grossos de més d’1 cm, perquè se’ls ha detectat algun pòlip amb possibilitats de degenerar, etc.

N’hi ha cap més?

En pacients amb símptomes: per exemple, si sagnen per l’anus.

En quins casos serà indicat fer una colonoscòpia virtual d’entrada?

En pacients que tinguin una malaltia de base que comporti un risc afegit per a l’anestèsia i que, alhora, tinguin poques possibilitats de tenir pòlips.

Una vegada feta la CV, ¿què s’ha de fer si es troba un pòlip?

Una colonoscòpia convencional per extreure’l.

I si no es troba un pòlip en un pacient al qual se li ha fet una CV, ¿quina prova se li farà en la propera revisió?

La que indiqui el metge en cada cas. Però en aquest cas potser se li podria repetir una CV.