Notícia destacada: Oberta la Convocatòria de beques d’investigació 2024/25 sobre càncer colorectal.

Resolució Convocatòria beques d’investigació 2020/21 sobre càncer colorectal

El dia 23 d’Octubre de 2020 va tenir lloc la reunió del Jurat encarregat d’avaluar els projectes presentats a la Convocatòria 2020/2021.

Hi concorregueren 39 projectes, 18 dels quals participàven en la Modalitat A adreçada a investigadors consolidats i 21 en la Modalitat B per a investigadors emergents.

Segons el resultat de les valoracions efectuades la major puntuació en les modalitats respectives correspongué als projectes següents:

Modalitat A). Investigadors consolidats

“Myeloid cell regulation of immune evasion in colorectal càncer”

Autor: Dr. Eduard Batlle Gòmez

Centre: Laboratori de Recerca sobre càncer colorectal. Àrea d’Oncologia. Institut de Recerca Biomèdica. IRB Barcelona.

Modalitat B) Investigadors emergents

“Spatiotemporal dynamics of antitumor and pro-tumor immune responses in nascent and evolving colorectal cancer metastases to the liver”

Autor: Dr. Alvaro Teijeira Sánchez

Director del Projecte: Dr. Ignacio Melero Bermejo

Centre: División de Inmunología e Inmunoterápia. Fundación para la Investigación Médica Aplicada. FIMA. Pamplona (Navarra).

El Patronat de la Fundació a proposta del Comitè Científic va aprovar la concessió de les dues beques dotades amb 60.000 €, una a cadascun dels projectes esmentats.

La recerca es desenvoluparà durant els exercicis 2021 i 2022.

> Beques d’investigació

30 d’ octubre de 2020