Notícia destacada: Oberta la Convocatòria de beques d’investigació 2024/25 sobre càncer colorectal.

Seguiment de la gestió econòmica

El Patronat s’encarrega d’administrar i gestionar el patrimoni de la Fundació, per
tal que amb els rendiments que genera i la captació d’ajuts, pugui dur a terme els objectius fundacionals.

La gestió es realitza amb el mínim cost atès la dedicació altruista dels membres del Patronat i del Comitè Científic, i únicament es retribueixen els serveis de professionals tècnics indispensables.

Ingressos i despeses de l'Exercici 2021

Ingressos:

105.384 € Rendiments generats i recursos obtinguts.

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
9.982 € Activitats científiques
12.670 € Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2020

Ingressos:

100.223 € Rendiments generats i recursos obtinguts.

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
7.556 € Activitats científiques
13.561 € Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2019

Ingressos:

116.686 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
9.600 € Activitats científiques
12.476 € Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2018

Ingressos:

131.194 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
9.000 € Premi divulgació
11.147 € Activitats científiques
11.775 € Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2017

Ingressos:

130.004 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
9.000 € Premi divulgació
10.524 € Activitats científiques
13.550 € Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2016

Ingressos:

155.386 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
15.000 € Donació aparell campanya detecció càncer colorectal
10.183 € Activitats científiques
10.990 € Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2015

Ingressos:

162.137 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
11.064 € Activitats científiques
10.669 € Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2014

Ingressos:

140.169 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
8.622 € Activitats científiques
10.569 € Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2013

Ingressos:

136.207 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
4.170 € Activitats científiques
5.223 € Informació i comunicació
13.524 € Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2012

Ingressos:

162.590 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
9.389 € Activitats científiques
12.548 € Informació i comunicació
20.659 € Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2011

Ingressos:

182.876 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
13.353 € Activitats científiques
7.463 € Informàtica i comunicació
25.386 € Gestió i administració