Notícia destacada: Oberta la Convocatòria de beques d’investigació 2024/25 sobre càncer colorectal.

Anàlisi de perfils expressió de micrornas en el diagnòstic no invasiu de les lesions neoplàsiques colòniques

IP: Meritxell Gironella

analisi-de-perfils-fot

Resum

El càncer colorectal (CCR) és un problema de salut de primer ordre en els països desenvolupats a causa de la incidència i mortalitat associades.

Projecte

El diagnòstic precoç del CCR ha demostrat disminuir la mortalitat relacionada amb aquesta neoplàsia gràcies a la detecció de càncer en fases inicials i a la detecció i extirpació de lesions neoplàsiques precursores (adenomes avançats).

Per això, l’objectiu del projecte actual és el desenvolupament d’una nova tècnica de cribatge del CCR mitjançant l’anàlisi d’unes molècules anomenades microRNAs en el plasma d’aquests pacients. Per això, hem recollit sang d’un grup d’individus sans i un grup de pacients amb lesions neoplàsiques colorectals avançades.

A partir de la sang, hem separat el plasma i hem extret l’RNA present per a les anàlisis posteriors dels perfils d’expressió de microRNAs mitjançant microxips. En aquests moments, ja hem realitzat la tècnica del microxip i hem analitzat parcialment les dades, de manera que hem pogut seleccionar un grup de microRNAs candidats possibles a biomarcadors per a un diagnòstic precoç no invasiu del CCR.

No obstant això, aquests resultats encara han de ser validats mitjançant una tècnica diferent i analitzats en una cohort diferent d’individus perquè puguin ser extrapolables.