Divulgació Científica i per a pacients

Aparell Digestiu

La missió de l’aparell digestiu consisteix a proporcionar nutrients a totes les cèl•lules del nostre cos.

Càncer Colorectal

És un tumor maligne que es localitza a diferents nivells dins de l’intestí gros. Es pot situar a l’alçada del còlon o al final de l’intestí, a la zona anomenada recte.

Equip mèdic encarregat de la redacció de l’apartat de Divulgació Pacients

Dr. Javier Nebreda Duran

Dr. Francesc Tresserra i Casas

Dr. Joan Carles i Galceran

Dra. M. Antonia Lequerica Cabello

Dra. Dolores Maluenda Colomer

Dr. Alberto Navarro Luna

Dra. Mª del Carmen Peña Cala

Dra. Raquel Sáez Redín

Dr. Xavier Llor-Farré

Ostomies

Apartat redactat pel Dr. Josep M. Montané Sorigué

“And Ehud put forth his left hand, and took the dagger from his right thigh and thrust it into his belly. And the haft also went in after the blade: and the fat closed upon the blade, so that he could not draw the dagger out of his belly, and the dirt came out” Judges 3:21-22
Aquesta podria ser la primera definició d’una colostomia. Les ostomies sempre han anat associades a la part violenta de l’home, principalment les guerres. Hipòcrates (460-377 a.C.) ja va dir-nos que les ferides del budell gros eren mortals; no, en canvi, les de l’intestí prim.
Cromar (1968) explica que un soldat anomenat George Dappe, que va ser ferit a la batalla de Ramillies el 1706, va viure 14 anys amb una colostomia traumàtica deguda a una ferida i aquesta és possiblement la primera referència d’una colostomia en canó d’escopeta.
Thomas Sydenham, cirurgià londinenc del 1800, tractava les oclusions intentant passar una agulla per l’estenosi i recomanant grans quantitats de mercuri, ja que a causa del seu pes vencia l’oclusió. Naturalment, aquests tractaments portaven el pacient a la mort.
La primera ostomia programada la va realitzar un cirurgià francès, M. Pilore, el 1776 per tractar una oclusió que no va respondre a cap tractament, va fer una cecostomia i la va suturar a la pell, i com a apòsit va utilitzar una esponja. Tot va anar bé durant dues setmanes, però el pacient va morir. A l’autòpsia es va veure una necrosi del budell a causa de la ingesta de mercuri previ a la cirurgia.
La primera colostomia amb èxit va ser una colostomia inguinal esquerra feta per un cirurgià, també francès, Duret, el 1793 a un infant que va néixer sense recte i que va viure 45 anys.
El primer cirurgià anglès a fer una colostomia va ser George Freer el 1815, per tractar un granger de 47 anys que tenia una oclusió rectal maligna.
Pioner també va ser el professor Fine, de Ginebra, que el 1797 va fer la primera colostomia transversa, encara que per error, ja que volia fer una ileostomia per tractar una oclusió, però tres mesos després a l’autòpsia va veure la seva errada.
Hendrik Callissen (1740-1824) va descriure en el seu llibre de tècnica quirúrgica la colostomia per via lumbar per evitar el risc de peritonitis. Aquest procediment no va ser acceptat per la seva complexitat tècnica.
El segon cirurgià britànic a fer una colostomia va ser Daniel Pring, que va operar el 1820 una senyora que també es deia White i a la qual va fer una colostomia sigmoïdal. Aquest cirurgià és el primer que descriu les complicacions dèrmiques de l’estoma. També és el primer que es preocupa de com contenir la femta que surt per l’estoma.
Generalment, pocs cirurgians s’atrevien a fer cirurgia intestinal, ja que tenien por d’entrar al peritoneu i originar una sèpsia mortal. Jean Amussat, un cirurgià francès, creia que els professionals quirúrgics no volien comprometre la seva reputació fent una cirurgia de risc i de mal pronòstic. En una revisió retrospectiva va trobar que entre el 1716 i 1839 només hi havia 27 casos publicats amb colostomia, però només 6 varen sobreviure. Realment el progrés de la colostomia va esdevenir lligada, com hem dit anteriorment, a fets de guerra. Així, en la Segona Guerra Mundial, va ser on les ferides abdominals varen contribuir al coneixement de la tècnica per fer les ostomies i atendre les seves complicacions.
La primera persona que es va adonar que els pacients amb ostomia necessitaven una atenció especial va ser la infermera Elise Sorensen. A ella se li pot atribuir la fundació de la primera consulta d’atenció al pacient ostomitzat.
Al nostre país la, probablement, primera consulta d’ostomies va ser fundada pel Dr. Josep M. Montané Sorigué i la infermera Eva Gimeno, a la clínica Creu de Sabadell el 1976. L’evolució dels aparells de contenció ha estat sorprenent en els darrers temps, que han fet la vida social pràcticament normal als pacients ostomitzats, des de les esponges fins als taps obturadors hi ha un camí d’investigació llarg i positiu.
Actualment una de les consultes més prestigioses és la de la unitat de coloproctologia de l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, la responsabilitat de la qual recau en la Dra. I. Carmen del Pino.
Previous
Next

Objectius generals de la consulta d'ostomies

Afavorir la continuïtat del procés assistencial.

Dotar d´habilitats i coneixements més extensos la persona ostomitzada o cuidador.

Realitzar les cures pròpies de l´estomac profesionalment.

Educació sanitària dirigida a la prevenció de complicacions tardanes.

Aconseguir que la persona ostomitzada retrobi el seu equilibri biològic, psicològic i social.

Treballar conjuntament amb altres professionals que atenen la persona ostomitzada.

Afavorir la continuïtat del procés assistencial.

Dotar d´habilitats i coneixements més extensos la persona ostomitzada o cuidador.

Realitzar les cures pròpies de l´estomac profesionalment.

Educació sanitària dirigida a la prevenció de complicacions tardanes.

Aconseguir que la persona ostomitzada retrobi el seu equilibri biològic, psicològic i social.

Treballar conjuntament amb altres professionals que atenen la persona ostomitzada.

I quins són els pacients que podem atendre en aquesta consulta?

  • Pacients portadors d´ostomies d´eliminació:

– Estomes digestius: colostomies, ileostomies, jejunostomies, etc.

– Estomes urològics: urostomies cutànies, ureteroileostomia, nefrostomia, etc.

  • Pacients amb fístules enterocutànies, vesicals o biliars amb un alt dèbit.

Enllaços d'Interès

American Gastroenterological Association

La Societat Americana de Gastroenterologia (AGA) té com a missió l’avenç de la ciència i de la pràctica de la gastroenterologia. Fundada el 1897, l’AGA és una de les societats d’especialitats mèdiques més antigues dels Estats Units. Composta per dues organitzacions sense ànim de lucre —l’AGA i l’AGA Institute—, entre els nostres més de 14.500 membres hi ha metges i científics que desenvolupen treball d’investigació i que diagnostiquen i tracten les malalties del tracte gastrointestinal i el fetge.

Cirujanos asociados

El 1986 un grup de cirurgians vam fundar Quirúrgica, basant-nos en un nou model, únic al país, model que recull el millor de la medicina pública (experiència pràctica i formació permanent) i el millor de la medicina privada (eficiència i atenció al pacient més enllà de la malaltia) ens permet desenvolupar la nostra feina garantint la qualitat que es mereixen els nostres pacients.

Associació Espanyola d’Investigació sobre el Càncer

L’Associació Espanyola d’Investigació sobre el Càncer (ASEICA) va néixer l’any 1983 amb la vocació de reunir els professionals espanyols dedicats a la investigació del càncer en totes les seves facetes. Després de diversos anys de centrar les seves activitats a tractar d’aconseguir una àmplia implantació nacional, recentment l’ASEICA ha començat una nova etapa de projecció internacional amb la seva integració a la European Association for Cancer Research (EACR) i a través de l’impuls d’activitats conjuntes amb societats i grups hispanoamericans interessats en la investigació oncològica.

American Society of Colon and Rectal surgeons

La Societat Nord-americana de Cirurgians de Còlon ​​i Recte és una comunitat de professionals de la salut que es dediquen a promoure la comprensió, la prevenció i el tractament dels trastorns del còlon, el recte i l'anus.

Sociedad Española de Coloproctologia

L'Associació Espanyola de Coloproctologia té per fi promoure l'avenç de la ciència, el coneixement i la bona pràctica clínica en el camp de la Coloproctologia. Constitueixen finalitats específiques d'aquesta associació, unificar els estàndards de formació en aquesta disciplina, coordinar estudis multicèntrics nacionals i internacionals i el desenvolupament d'aquest camp de la medicina com a especialitat mèdica.

Societat Catalana de Cirurgia

Si bé la cirurgia catalana té una llarga història i una noble tradició, l'associacionisme quirúrgic de caràcter científic entronca amb els antics gremis i confraries, tan característics de la societat burgesa i artesana del país, i, de manera especial, amb la creació del "Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona", sota els auspicis d'En Pere Virgili i molt especialment de N'Antoni de Gimbernat, durant el segle XVIII.

Cancer Care Ontario

La Cancer Care Ontario és una organització de planificació i investigació que assessora el Govern d’Ontario sobre els aspectes d’assistència sanitària des de l’àmbit provincial, i proporciona informació a proveïdors i directius d’assistència sanitària, alhora que promou una prestació millor dels serveis que integren la xarxa de lluita contra el càncer.

International Union Against Cancer

La International Union Against Cancer (Unió Internacional contra el Càncer) té com a objectiu fer avançar els coneixements medicocientífics en els camps de la investigació, el diagnòstic, el tractament i la prevenció del càncer, així com promoure tots els aspectes de la campanya contra el càncer arreu del món. Es dóna un èmfasi particular a l’educació dels professionals de la salut i a l’educació de la població general.

Agency for Healthcare Research and Quality's

La missió de l’Agency for Healthcare Research and Quality (Agència per a la Investigació i Qualitat en Assistència Sanitària), l’AHRQ, és millorar la qualitat, seguretat, eficàcia i efectivitat de l’assistència sanitària per a tots els nord-americans. La informació derivada dels projectes d’investigació de l’AHRQ ajuda la població a prendre decisions més raonades i a millorar la qualitat dels serveis assistencials. L’AHRQ era abans coneguda com l’Agency for Health Care Policy and Research (Agència per a la Política Sanitària i Investigació).

Associació Espanyola contra el Cancer

L' aecc acull a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen conjuntament per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a las persones, i finançar projectes de investigació oncològica que permetrà un millor diagnostic i tractament del càncer.

Societat Española de Patologia Digestiva

Fins l’any 1933 la Patologia Digestiva havia estat una branca de la Medicina, desenvolupada per veritables especialistes en aquesta matèria, els quals, però, treballaven en clíniques particulars, consultes, hospitals i fins i tot escoles, sense cap interconnexió vàlida entre ells, fins que van sorgir els congressos de l’especialitat, tant nacionals com internacionals. És en un d’aquests moments, precisament després de la clausura del II Congrés Nacional de Patgologia Digestiva celebrat a Barcelona al desembre de 1933, quan va sorgir la idea, procedent de l’Escola de Patologia Digestiva de Gallart Monés, de crear una Societat. Aquesta hauria de servir d’unió entre els especialistes per aconseguir l’avenç de l’especialitat.

Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva

La Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva (SEED), abans Associació Espanyola d’Endoscòpia Digestiva (AEED) és una societat creada sense ànim de lucre, que es constitueix per agrupar persones i institucions interessades en l’endoscòpia digestiva, tant en els seus aspectes assistencials, docents i d’investigació com en altres processos afins (ecoendoscòpia, càpsula endoscòpica i altres tècniques futures). La seva durada és il·limitada, el seu àmbit d’actuació serà nacional i s’acull al que disposa la vigent Llei d’associacions i normes complementàries. Té la seu al carrer Francisco Silvela 69, 2ºC. Madrid.

American Gastroenterological Association

La Societat Americana de Gastroenterologia (AGA) té com a missió l’avenç de la ciència i de la pràctica de la gastroenterologia. Fundada el 1897, l’AGA és una de les societats d’especialitats mèdiques més antigues dels Estats Units. Composta per dues organitzacions sense ànim de lucre —l’AGA i l’AGA Institute—, entre els nostres més de 14.500 membres hi ha metges i científics que desenvolupen treball d’investigació i que diagnostiquen i tracten les malalties del tracte gastrointestinal i el fetge.

Cirujanos asociados

El 1986 un grup de cirurgians vam fundar Quirúrgica, basant-nos en un nou model, únic al país, model que recull el millor de la medicina pública (experiència pràctica i formació permanent) i el millor de la medicina privada (eficiència i atenció al pacient més enllà de la malaltia) ens permet desenvolupar la nostra feina garantint la qualitat que es mereixen els nostres pacients.

Associació Espanyola d’Investigació sobre el Càncer

L’Associació Espanyola d’Investigació sobre el Càncer (ASEICA) va néixer l’any 1983 amb la vocació de reunir els professionals espanyols dedicats a la investigació del càncer en totes les seves facetes. Després de diversos anys de centrar les seves activitats a tractar d’aconseguir una àmplia implantació nacional, recentment l’ASEICA ha començat una nova etapa de projecció internacional amb la seva integració a la European Association for Cancer Research (EACR) i a través de l’impuls d’activitats conjuntes amb societats i grups hispanoamericans interessats en la investigació oncològica.

American Gastroenterological Association

La Societat Americana de Gastroenterologia (AGA) té com a missió l’avenç de la ciència i de la pràctica de la gastroenterologia. Fundada el 1897, l’AGA és una de les societats d’especialitats mèdiques més antigues dels Estats Units. Composta per dues organitzacions sense ànim de lucre —l’AGA i l’AGA Institute—, entre els nostres més de 14.500 membres hi ha metges i científics que desenvolupen treball d’investigació i que diagnostiquen i tracten les malalties del tracte gastrointestinal i el fetge.

Cirujanos asociados

El 1986 un grup de cirurgians vam fundar Quirúrgica, basant-nos en un nou model, únic al país, model que recull el millor de la medicina pública (experiència pràctica i formació permanent) i el millor de la medicina privada (eficiència i atenció al pacient més enllà de la malaltia) ens permet desenvolupar la nostra feina garantint la qualitat que es mereixen els nostres pacients.

Associació Espanyola d’Investigació sobre el Càncer

L’Associació Espanyola d’Investigació sobre el Càncer (ASEICA) va néixer l’any 1983 amb la vocació de reunir els professionals espanyols dedicats a la investigació del càncer en totes les seves facetes. Després de diversos anys de centrar les seves activitats a tractar d’aconseguir una àmplia implantació nacional, recentment l’ASEICA ha començat una nova etapa de projecció internacional amb la seva integració a la European Association for Cancer Research (EACR) i a través de l’impuls d’activitats conjuntes amb societats i grups hispanoamericans interessats en la investigació oncològica.

American Society of Colon and Rectal surgeons

La Societat Nord-americana de Cirurgians de Còlon ​​i Recte és una comunitat de professionals de la salut que es dediquen a promoure la comprensió, la prevenció i el tractament dels trastorns del còlon, el recte i l'anus.

Sociedad Española de Coloproctologia

L'Associació Espanyola de Coloproctologia té per fi promoure l'avenç de la ciència, el coneixement i la bona pràctica clínica en el camp de la Coloproctologia. Constitueixen finalitats específiques d'aquesta associació, unificar els estàndards de formació en aquesta disciplina, coordinar estudis multicèntrics nacionals i internacionals i el desenvolupament d'aquest camp de la medicina com a especialitat mèdica.

Societat Catalana de Cirurgia

Si bé la cirurgia catalana té una llarga història i una noble tradició, l'associacionisme quirúrgic de caràcter científic entronca amb els antics gremis i confraries, tan característics de la societat burgesa i artesana del país, i, de manera especial, amb la creació del "Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona", sota els auspicis d'En Pere Virgili i molt especialment de N'Antoni de Gimbernat, durant el segle XVIII.

Cancer Care Ontario

La Cancer Care Ontario és una organització de planificació i investigació que assessora el Govern d’Ontario sobre els aspectes d’assistència sanitària des de l’àmbit provincial, i proporciona informació a proveïdors i directius d’assistència sanitària, alhora que promou una prestació millor dels serveis que integren la xarxa de lluita contra el càncer.

International Union Against Cancer

La International Union Against Cancer (Unió Internacional contra el Càncer) té com a objectiu fer avançar els coneixements medicocientífics en els camps de la investigació, el diagnòstic, el tractament i la prevenció del càncer, així com promoure tots els aspectes de la campanya contra el càncer arreu del món. Es dóna un èmfasi particular a l’educació dels professionals de la salut i a l’educació de la població general.

Agency for Healthcare Research and Quality's

La missió de l’Agency for Healthcare Research and Quality (Agència per a la Investigació i Qualitat en Assistència Sanitària), l’AHRQ, és millorar la qualitat, seguretat, eficàcia i efectivitat de l’assistència sanitària per a tots els nord-americans. La informació derivada dels projectes d’investigació de l’AHRQ ajuda la població a prendre decisions més raonades i a millorar la qualitat dels serveis assistencials. L’AHRQ era abans coneguda com l’Agency for Health Care Policy and Research (Agència per a la Política Sanitària i Investigació).

Associació Espanyola contra el Cancer

L' aecc acull a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen conjuntament per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a las persones, i finançar projectes de investigació oncològica que permetrà un millor diagnostic i tractament del càncer.

Societat Española de Patologia Digestiva

Fins l’any 1933 la Patologia Digestiva havia estat una branca de la Medicina, desenvolupada per veritables especialistes en aquesta matèria, els quals, però, treballaven en clíniques particulars, consultes, hospitals i fins i tot escoles, sense cap interconnexió vàlida entre ells, fins que van sorgir els congressos de l’especialitat, tant nacionals com internacionals. És en un d’aquests moments, precisament després de la clausura del II Congrés Nacional de Patgologia Digestiva celebrat a Barcelona al desembre de 1933, quan va sorgir la idea, procedent de l’Escola de Patologia Digestiva de Gallart Monés, de crear una Societat. Aquesta hauria de servir d’unió entre els especialistes per aconseguir l’avenç de l’especialitat.

Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva

La Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva (SEED), abans Associació Espanyola d’Endoscòpia Digestiva (AEED) és una societat creada sense ànim de lucre, que es constitueix per agrupar persones i institucions interessades en l’endoscòpia digestiva, tant en els seus aspectes assistencials, docents i d’investigació com en altres processos afins (ecoendoscòpia, càpsula endoscòpica i altres tècniques futures). La seva durada és il·limitada, el seu àmbit d’actuació serà nacional i s’acull al que disposa la vigent Llei d’associacions i normes complementàries. Té la seu al carrer Francisco Silvela 69, 2ºC. Madrid.

American Society of Colon and Rectal surgeons

La Societat Nord-americana de Cirurgians de Còlon ​​i Recte és una comunitat de professionals de la salut que es dediquen a promoure la comprensió, la prevenció i el tractament dels trastorns del còlon, el recte i l'anus.

Sociedad Española de Coloproctologia

L'Associació Espanyola de Coloproctologia té per fi promoure l'avenç de la ciència, el coneixement i la bona pràctica clínica en el camp de la Coloproctologia. Constitueixen finalitats específiques d'aquesta associació, unificar els estàndards de formació en aquesta disciplina, coordinar estudis multicèntrics nacionals i internacionals i el desenvolupament d'aquest camp de la medicina com a especialitat mèdica.

Societat Catalana de Cirurgia

Si bé la cirurgia catalana té una llarga història i una noble tradició, l'associacionisme quirúrgic de caràcter científic entronca amb els antics gremis i confraries, tan característics de la societat burgesa i artesana del país, i, de manera especial, amb la creació del "Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona", sota els auspicis d'En Pere Virgili i molt especialment de N'Antoni de Gimbernat, durant el segle XVIII.

Cancer Care Ontario

La Cancer Care Ontario és una organització de planificació i investigació que assessora el Govern d’Ontario sobre els aspectes d’assistència sanitària des de l’àmbit provincial, i proporciona informació a proveïdors i directius d’assistència sanitària, alhora que promou una prestació millor dels serveis que integren la xarxa de lluita contra el càncer.

International Union Against Cancer

La International Union Against Cancer (Unió Internacional contra el Càncer) té com a objectiu fer avançar els coneixements medicocientífics en els camps de la investigació, el diagnòstic, el tractament i la prevenció del càncer, així com promoure tots els aspectes de la campanya contra el càncer arreu del món. Es dóna un èmfasi particular a l’educació dels professionals de la salut i a l’educació de la població general.

Agency for Healthcare Research and Quality's

La missió de l’Agency for Healthcare Research and Quality (Agència per a la Investigació i Qualitat en Assistència Sanitària), l’AHRQ, és millorar la qualitat, seguretat, eficàcia i efectivitat de l’assistència sanitària per a tots els nord-americans. La informació derivada dels projectes d’investigació de l’AHRQ ajuda la població a prendre decisions més raonades i a millorar la qualitat dels serveis assistencials. L’AHRQ era abans coneguda com l’Agency for Health Care Policy and Research (Agència per a la Política Sanitària i Investigació).

Associació Espanyola contra el Cancer

L' aecc acull a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen conjuntament per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a las persones, i finançar projectes de investigació oncològica que permetrà un millor diagnostic i tractament del càncer.

Societat Española de Patologia Digestiva

Fins l’any 1933 la Patologia Digestiva havia estat una branca de la Medicina, desenvolupada per veritables especialistes en aquesta matèria, els quals, però, treballaven en clíniques particulars, consultes, hospitals i fins i tot escoles, sense cap interconnexió vàlida entre ells, fins que van sorgir els congressos de l’especialitat, tant nacionals com internacionals. És en un d’aquests moments, precisament després de la clausura del II Congrés Nacional de Patgologia Digestiva celebrat a Barcelona al desembre de 1933, quan va sorgir la idea, procedent de l’Escola de Patologia Digestiva de Gallart Monés, de crear una Societat. Aquesta hauria de servir d’unió entre els especialistes per aconseguir l’avenç de l’especialitat.

Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva

La Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva (SEED), abans Associació Espanyola d’Endoscòpia Digestiva (AEED) és una societat creada sense ànim de lucre, que es constitueix per agrupar persones i institucions interessades en l’endoscòpia digestiva, tant en els seus aspectes assistencials, docents i d’investigació com en altres processos afins (ecoendoscòpia, càpsula endoscòpica i altres tècniques futures). La seva durada és il·limitada, el seu àmbit d’actuació serà nacional i s’acull al que disposa la vigent Llei d’associacions i normes complementàries. Té la seu al carrer Francisco Silvela 69, 2ºC. Madrid.