Què és la Fundació Olga Torres (FOT)?

Una fundació privada sense ànim de lucre, dedicada a la investigació del càncer i la seva relació amb alteracions immunològiques.

Té com a objectius:


1. Promoure la investigació científica, tecnològica i social d’alt nivell dins del marc universitari, de centres d’investigació o d’instituts especialitzats.
 

2. Ho fa mitjançant el finançament directe de projectes específics de recerca i tractament oncològic relacionats amb malalties immunomediades que afectin la societat del segle XXI.


Dins del camp definit en el punt 2 dels objectius, la FOT orienta i dedica els ajuts a la línia d’investigació el càncer de còlon perquè és una patologia que té una gran incidència sobre la població. Actualment aquesta malaltia experimenta un creixement considerable i afecta indiscriminadament homes i dones.

També gestiona el seu patrimoni a fi de mantenir-lo i augmentar-lo. Amb els beneficis obtinguts, es cobreixen les beques i el conjunt de les despeses de la Fundació.

La gestió es porta a terme de forma altruista per part dels membres del patronat i professionals tècnics indispensables. Això permet que les despeses de gestió i administració tinguin un cost mínim, destinant tots els ingressos als objectius fundacionals.

Consulteu la informació econòmica aquí >

Localització

Domicili social:

Ronda Maiols, 1 (Edifici BMC)
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. 637 793 567
Email info@fundacioolgatorres.org