Web divulgatiu

Web educatiu sobre el càncer colorectal de divulgació gratuïta per a:

• formació i informació del públic en general.

• suport als professionals per orientar els seus pacients.

• publicació d’articles científics d’actualitat per a professionals.