Què és el càncer de colon?

autor/s: Dra. Dolores Maluenda Colomer, Dr. Alberto Navarro Luna, Dra. Mº Antonia Lequerica Cabello, Dra. Raquel Sáez Redín, Dr. Joan Carles i Galceran

Què és el càncer colorectal?

És un tumor maligne que es localitza a diferents nivells dins de l’intestí gros. Es pot situar a l’alçada del còlon o al final de l’intestí, a la zona anomenada recte.

Quin pronòstic té el càncer colorectal?

El càncer colorectal no és, afortudanament, un dels tumors més agressius. Les possibilitats de curació són molt variables i van en funció del moment en què es detecta la lesió. Quan es detecta molt al principi, aquestes possibilitats de curació són prop del 100%. Després van disminuint. Podríem dir que hi ha diversos nivells de gravetat: el nivell del tumor quan no travessa tota la paret de l’intestí, el nivell de quan ho fa, el nivell dels ganglis quan estan afectats i, per últim, el nivell de quan dóna sembres en altres òrgans i que es coneix com a metàstasi. Malgrat tot, fins i tot en els casos de disseminació a altres òrgans, hi ha opcions de curació o com a mínim de frenar l’evolució de la malaltia.