Maria Teresa Solé Pujol
 

Presidenta de la Fundació Olga Torres (FOT)
des de 22 abril de 2021

 


LA DOCTORA MAITE SOLÉ PUJOL

NOVA PRESIDENTA DE LA

FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES

La Drª Maite Solé ha vingut formant part del Patronat de la Fundació des del seu nomenament com a vocal el 14/11/2005.

Fou la persona clau encarregada de constituir el Comitè Científic que assessora la Fundació en les qüestions d’índole científica i estableix les bases de la convocatòria de beques d’investigació, decidint els projectes guanyadors i fent-ne el seguiment. La Drª Solé és la representant del Patronat en el Comitè Científic.

La Drª Solé té una sòlida formació científica. És doctora en Medicina i Cirurgia per la UAB i ha fet estades docents en diversos països (EEUU, Suècia, Itàlia, Anglaterra i Japó).

És especialista titulada en genètica Humana i en Investigació Biomèdica en Genètica Humana per la Universitat de Guadalajara (Mèxic). És directora i autora del web gratuït  “La genètica a l’abast de tothom”, www.lagenetica.info. Ha realitzat una important tasca docent i divulgativa sobre temes de genètica i participa en congressos i simposis internacionals, col·laborant en diverses publicacions de llibres i revistes.

Fou Cap de la Secció de Genètica i de la Unitat de Genètica Clínica a l’Institut Universitari Dexeus i Directora Mèdica del Centre de Patologia Cel·lular de Barcelona.

Podeu accedir al seu C.V.

A la formació medico-científica uneix l’experiència en direcció empresarial.