Organigrama

Patronat
Dra. M Teresa
Solé Pujol
Jordi Carbonell Puig
Lluís Capdevila Esteve
Dr. Josep M. Montané Sorigué
Xavier Bombardó Buxó
Joan Montsech Roca
Comité Científic
Dr. Jesús García Foncillas
Dr. Pere Puig-Domenech
Dr. Bernat Soria Escoms
Dra. Carme Valls Llobet
Col·laboradors
Equip mèdic encarregat de la redacció de l’apartat de Divulgació Pacients
Dr. Javier Nereda Duran
Dr. Francesc Tresserra i Casas
Dr. Joan Carles i Galceran
Dra. M. Antonia Lequerica Cabello
Dra. Dolores Maluenda Colomer
Dr. Alberto Navarro Luna
Dra. Mª del Carmen Peña Cala
Dra. Raquel Sáez Redín
 
Dra. M Teresa
Solé Pujol
Dr. Xavier Llor-Farré
Dr. Josep M. Montané Sorigué