som a: Fundació > Objectius
Objectius de la Fundació privada Olga Torres

1.- Promoure la investigació científica, tecnològica i social al més alt nivell, enquadrant-la dins del marc universitari, centres d’investigació o instituts especialitzats, prenent com a referència la societat global que caracteritza el segle XXI.

2.- Destinar recursos a aquelles propostes dirigides específicament a la investigació i el tractament del càncer, així com la seva relació amb la immnologia mitjançant:

• Finançament directe de projectes.

• Beques aplicades als objectius de la Fundació.

• Beques de reinserció a investigadors treballant en projectes de la Fundació.

• Activitats de divulgació científica.

• Projectes educatius per al traspàs del coneixement científic a la població general.