som a: Marc legal
  Marc legal  
 
 

La Fundació Privada Olga Torres (FOT) és propietària dels noms de domini i pàgines a Internet a les quals s'accedeix des del domini www.fundacioolgatorres.org i la resta de dominis registrats al seu nom.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la FOT us informa que és una fundació privada amb seu social a Sant Quirze del Vallès, Ronda Maiols 1, 08192 Barcelona, NIF: G 63109854, i que els seus estatuts estan inscrits amb el núm. 1826 al Registre de les fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Navegació anònima a través del web:

La FOT, entitat titular del lloc web www.fundacioolgatorres.org, només obté i conserva de les persones que visiten el seu web la informació establerta en el format comú d'arxiu de registre d'Acces.log

La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

Tractament de dades de caràcter personal:

La FOT és la titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en el lloc web www.fundacioolgatorres.org.

L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació de serveis pactats i per a l'oferta i contractació d'altres productes i serveis de la FOT. El fitxer estarà situat a la Ronda Maiols 1, 08192 Sant Quirze del Vallès, sota la supervisió i control de la FOT. Així mateix, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la FOT cedeixi les seves dades a entitats col•laboradores, amb l'única finalitat de millorar la prestació del servei.

La informació continguda en l’esmentada base de dades s'utilitza tant per a la correcta identificació dels usuaris que sol•liciten serveis personalitzats a www.fundacioolgatorres.org, com per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats de www.fundacioolgatorres.org, que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, dur a terme tasques bàsiques d'administració i poder comunicar incidències, ofertes i novetats als usuaris registrats per correu electrònic.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada a la base de dades propietat de www.fundacioolgatorres.org, que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que s'estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de legislació aplicable.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. La FOT es reserva el dret a excloure dels serveis registrats l’usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de la resta d'accions legals.

Qualsevol usuari registrat pot exercir en qualsevol moment el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a www.fundacioolgatorres.org,mitjançant comunicació escrita dirigida a Ronda Maiols 1, 08192 Sant Quirze del Vallès.