Informació

El Patronat s’encarrega d’administrar i gestionar el patrimoni de la Fundació, per tal que amb els rendiments que genera i la captació d’ajuts, pugui dur a terme els objectius fundacionals.

La gestió es realitza amb el mínim cost atès la dedicació altruista dels membres del Patronat i del Comitè Científic, i únicament es retribueixen els serveis de professionals tècnics indispensables.

 

Distribució d'igressos i despeses de l’Exercici 2019

 

Ingressos

   1.861 € Patrocinadors i col·laboradors
  69.890 € Arrendaments i serveis
  44.935 € Rendiments i financers

 116.686 € Total

Beques d'investigació, ajuts i donacions

-120.000 € Beques d'investigació

-120.000 € Total

Despeses vinculades a l'activitat cientifica

  -5.308 € Publicitat i col·laboracions científiques
  -1.165 € Desplaçaments i despeses generals
  -2.809 € Serveis professionals
    -318 € Subministraments

  -9.600 € Total

Despeses d'administració i estructura

  -1.442 € Reparacions i manteniment edificis
  -4.227 € Administració finques
  -3.060 € Assegurances
  -3.126 € Serveis bancaris
    -621 € Tributs

 -12.476 € Total