Informació

El Patronat s’encarrega d’administrar i gestionar el patrimoni de la Fundació, per tal que amb els rendiments que genera i la captació d’ajuts, pugui dur a terme els objectius fundacionals.

La gestió es realitza amb el mínim cost atès la dedicació altruista dels membres del Patronat i del Comitè Científic, i únicament es retribueixen els serveis de professionals tècnics indispensables.

 

Distribució d'igressos i despeses de l’Exercici 2018

Ingressos

   3.898 € Patrocinadors i col·laboradors
  68.324 € Arrendaments i serveis
  58.972 € Rendiments i financers

 131.194 € Total

Beques d'investigació, ajuts i donacions

-120.000 € Beques d'investigació
  -9.000 € Premi divulgació

-129.000 € Total

Despeses vinculades a l'activitat cientifica

  -5.287 € Publicitat i col·laboracions científiques
  -1.720 € Desplaçaments i despeses generals
  -3.850 € Serveis professionals
    -290 € Subministraments

 -11.147 € Total

Despeses d'administració i estructura

    -991 € Reparacions i manteniment edificis
  -4.143 € Administració finques
  -2.968 € Assegurances
  -3.161 € Serveis bancaris
    -512 € Tributs

 -11.775 € Total