Informació

El Patronat s’encarrega d’administrar i gestionar el patrimoni de la Fundació, per tal que amb els rendiments que genera i la captació d’ajuts, pugui dur a terme els objectius fundacionals.

La gestió es realitza amb el mínim cost atès la dedicació altruista dels membres del Patronat i del Comitè Científic, i únicament es retribueixen els serveis de professionals tècnics indispensables.

 

Distribució d'igressos i despeses de l’Exercici 2017

Ingressos

   2.892 € Patrocinadors i col·laboradors
  67.215 € Arrendaments i serveis
  59.897 € Rendiments i financers

 130.004 € Total

Beques d'investigació, ajuts i donacions

-120.000 € Beques d'investigació
  -9.000 € Premi divulgació

-129.000 € Total

Despeses vinculades a l'activitat cientifica

  -5.919 € Publicitat i col·laboracions científiques
  -1.035 € Desplaçaments i despeses generals
  -3.328 € Serveis professionals
    -242 € Subministraments

 -10.524 € Total

Despeses d'administració i estructura

  -3.234 € Reparacions i manteniment edificis
  -4.077 € Administració finques
  -2.940 € Assegurances
  -2.648 € Serveis bancaris
    -651 € Tributs

 -13.550 € Total