Informació

El Patronat s’encarrega d’administrar i gestionar el patrimoni de la Fundació, per tal que amb els rendiments que genera i la captació d’ajuts, pugui dur a terme els objectius fundacionals.

La gestió es realitza amb el mínim cost atès la dedicació altruista dels membres del Patronat i del Comitè Científic, i únicament es retribueixen els serveis de professionals tècnics indispensables.

 

Distribució d'igressos i despeses de l’Exercici 2015

Ingressos

   2.280 € Patrocinadors i col·laboradors
  64.681 € Arrendaments i serveis
  94.392 € Rendiments i financers
     784 € Ingressos extraordinaris

 162.137 € Total

Beques d'investigació

-120.000 € Beques d'investigació

-120.000 € Total

Despeses vinculades a l'activitat cientifica

  -6.870 € Publicitat i col·laboracions científiques
  -1.826 € Desplaçaments i despeses generals
  -2.192 € Serveis professionals
    -176 € Subministraments

 -11.064 € Total

Despeses d'administració i estructura

    -238 € Reparacions i manteniment edificis
  -3.965 € Administració finques
  -2.798 € Assegurances
  -3.212 € Serveis bancaris
    -456 € Tributs

 -10.669 € Total