Informació

El Patronat s’encarrega d’administrar i gestionar el patrimoni de la Fundació, per tal que amb els rendiments que genera i la captació d’ajuts, pugui dur a terme els objectius fundacionals.

La gestió es realitza amb el mínim cost atès la dedicació altruista dels membres del Patronat i del Comitè Científic, i únicament es retribueixen els serveis de professionals tècnics indispensables.

 

Distribució d'igressos i despeses de l’Exercici 2014

Ingressos

   1.850 € Patrocinadors i col·laboradors
  64.555 € Arrendaments i serveis
  73.764 € Rendiments i financers

 140.169 € Total

Beques d'investigació

-120.000 € Beques d'investigació

-120.000 € Total

Despeses vinculades a l'activitat cientifica

  -4.482 € Publicitat i col·laboracions científiques
  -1.869 € Desplaçaments i despeses generals
  -1.968 € Manteniment web
    -303 € Subministraments

  -8.622 € Total

Despeses d'administració i estructura

  -1.151 € Reparacions i manteniment edificis
  -3.959 € Administració finques
  -2.708 € Primes assegurança edificis
  -2.751 € Serveis bancaris

 -10.569 € Total