Informació

El Patronat s’encarrega d’administrar i gestionar el patrimoni de la Fundació, per tal que amb els rendiments que genera i la captació d’ajuts, pugui dur a terme els objectius fundacionals.

La gestió es realitza amb el mínim cost atès la dedicació altruista dels membres del Patronat i del Comitè Científic, i únicament es retribueixen els serveis de professionals tècnics indispensables.

 

Distribució d'igressos i despeses de l’Exercici 2013

Ingressos

   1.850 € Patrocinadors i col·laboradors
  70.919 € Arrendaments i serveis
  63.438 € Rendiments i financers

 136.207 € Total

Beques d'investigació

-120.000 € Beques d'investigació

-120.000 € Total

Despeses vinculades a l'activitat cientifica

  -2.555 € Publicitat i col·laboracions científiques
  -1.390 € Desplaçaments i despeses generals
  -4.913 € Manteniment web
    -310 € Serveis professionals
    -256 € Subministraments

  -9.393 € Total

Despeses d'administració i estructura

  -1.859 € Reparacions i manteniment edificis
  -4.348 € Administració finques
  -1.821 € Assesories i serveis professionals
  -2.586 € Primes assegurança edificis
  -2.910 € Serveis bancaris

 -13.524 € Total