Informació

El Patronat s’encarrega d’administrar i gestionar el patrimoni de la Fundació, per tal que amb els rendiments que genera i la captació d’ajuts, pugui dur a terme els objectius fundacionals.

La gestió es realitza amb el mínim cost atès la dedicació altruista dels membres del Patronat i del Comitè Científic, i únicament es retribueixen els serveis de professionals tècnics indispensables.

 

Distribució d'igressos i despeses de l’Exercici 2012

Ingressos

   2.310 € Patrocinadors i col·laboradors
  83.726 € Arrendaments i serveis
  76.553 € Rendiments i financers

 162.590 € Total

Beques d'investigació

-120.000 € Beques d'investigació

-120.000 € Total

Despeses vinculades a l'activitat cientifica

  -7.030 € Publicitat i col·laboracions científiques
  -2.103 € Desplaçaments i despeses generals
  -9.164 € Manteniment web
  -3.374 € Serveis professionals
    -256 € Subministraments

 -21.930 € Total

Despeses d'administració i estructura

  -8.625 € Reparacions i manteniment edificis
  -4.992 € Administració finques
  -2.161 € Assesories i serveis professionals
  -2.421 € Primes assegurança edificis
  -2.459 € Serveis bancaris

 -20.659 € Total