Informació

El Patronat s’encarrega d’administrar i gestionar el patrimoni de la Fundació, per tal que amb els rendiments que genera i la captació d’ajuts, pugui dur a terme els objectius fundacionals.

La gestió es realitza amb el mínim cost atès la dedicació altruista dels membres del Patronat i del Comitè Científic, i únicament es retribueixen els serveis de professionals tècnics indispensables.

 

Distribució d'igressos i despeses de l’Exercici 2011

Ingressos

   2.250 € Patrocinadors i col·laboradors
  95.085 € Arrendaments i serveis
  85.241 € Rendiments i financers

 182.876 € Total

Beques d'investigació

-120.000 € Beques d'investigació

-120.000 € Total

Despeses vinculades a l'activitat cientifica

  -8.789 € Publicitat i col·laboracions científiques
  -2.664 € Desplaçaments i despeses generals
  -7.463 € Manteniment web
  -1.698 € Serveis professionals
    -248 € Subministraments

 -20.816 € Total

Despeses d'administració i estructura

  -6.630 € Reparacions i manteniment edificis
  -5.623 € Administració finques
  -2.527 € Primes d'assegurances edificis
    -194 € Tributs
  -1.364 € Despeses bancaries
  -9.048 € Amortització edificis

 -25.386 € Total