Seguiment de la gestió econòmica

El Patronat s’encarrega d’administrar i gestionar el patrimoni de la Fundació, per
tal que amb els rendiments que genera i la captació d’ajuts, pugui dur a terme els objectius fundacionals.

La gestió es realitza amb el mínim cost atès la dedicació altruista dels membres del Patronat i del Comitè Científic, i únicament es retribueixen els serveis de professionals tècnics indispensables.

Llista d\'ingressos i despeses de la Fundació Olga Torres 2011

Ingressos i despeses de l'Exercici 2020 >

 

Ingressos:

100.223 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
  7.556 € Activitats científiques
 13.561 € Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2019 >

 

Ingressos:

116.686 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
  9.600 € Activitats científiques
 12.476 € Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2018 >

 

Ingressos:

131.194 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 € Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
  9.000 € Premi divulgació
 11.147 € Activitats científiques
 11.775 € Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2017 >

 

Ingressos:

130.004 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
  9.000 Premi divulgació

 10.524 Activitats científiques

 13.550
Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2016 >

 

Ingressos:

155.386 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
 15.000 Donació aparell campanya detecció càncer colorectal
 10.183 Activitats científiques
 10.990
Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2015 >

 

Ingressos:

162.137 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
 11.064 Activitats científiques
 10.669
Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2014 >

 

Ingressos:

140.169 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
  8.622 Activitats científiques
 10.569
Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2013 >

 

Ingressos:

136.207 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
  4.170 Activitats científiques
  5.223 Informació i comunicació
 13.524
Gestió i administració

Ingressos i despeses de l'Exercici 2012 >

 

Ingressos:

162.590 € Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
  9.389 Activitats científiques
 12.548 Informació i comunicació
 20.659
Gestió i administració

Ingressos y despeses de l'Exercici 2011 >

 

Ingressos:

182.876 Rendiments generats i recursos obtinguts

Aplicació:

120.000 Beques per al desenvolupament de projectes d’investigació
 13.353 Activitats científiques
  7.463 Informàtica i comunicació
 25.386
Gestió i administració