Enllaços d'interès
Associacions
Centres
Genètica
Organitzacions
Societats
som a: Divulgació > Divulgació Cientifica > Enllaços d'interès
Societats
Societat Española de Patologia Digestiva: : www.sepd.es
Fins l’any 1933 la Patologia Digestiva havia estat una branca de la Medicina, desenvolupada per veritables especialistes en aquesta matèria, els quals, però, treballaven en clíniques particulars, consultes, hospitals i fins i tot escoles, sense cap interconnexió vàlida entre ells, fins que van sorgir els congressos de l’especialitat, tant nacionals com internacionals. És en un d’aquests moments, precisament després de la clausura del II Congrés Nacional de Patgologia Digestiva celebrat a Barcelona al desembre de 1933, quan va sorgir la idea, procedent de l’Escola de Patologia Digestiva de Gallart Monés, de crear una Societat. Aquesta hauria de servir d’unió entre els especialistes per aconseguir l’avenç de l’especialitat.
Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva : www.aeed.org
La Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva (SEED), abans Associació Espanyola d’Endoscòpia Digestiva (AEED) és una societat creada sense ànim de lucre, que es constitueix per agrupar persones i institucions interessades en l’endoscòpia digestiva, tant en els seus aspectes assistencials, docents i d’investigació com en altres processos afins (ecoendoscòpia, càpsula endoscòpica i altres tècniques futures). La seva durada és il·limitada, el seu àmbit d’actuació serà nacional i s’acull al que disposa la vigent Llei d’associacions i normes complementàries. Té la seu al carrer Francisco Silvela 69, 2ºC. Madrid.