Informació dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

 

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, l’informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un fitxer del qual és responsable FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES.

La única finalitat del fitxer és la de tractar i processar les dades relatives a la seva persona que siguin necessàries per la gestió dels donatius rebuts per part seva i/o per la gestió de la comunicació. Així mateix, els donants conformen un àmbit denominat AMICS DE LA FOT, als quals se’ls remet informació de les activitats de la Fundació.

També l'informem del dret que l'assisteix d’oposició, d’accés, rectificació i cancel·lació al fitxer on consten les seves dades, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que disposa el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre. En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu adreçar a FUNDACIÓ PRIVADA OLGA TORRES, Ronda Maiols 1 de SANT QUIRZE DEL VALLÈS.