som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Càncer Colorectal > Opcions Terapèutiques > Oncologia Mèdica
Oncologia Mèdica
autor/s: Dr. Joan Carles i Galceran
Tipus de tractament
           Quin és el càncer de còlon?

Es tracta d’un tumor localitzat a l’intestí gros i que necessita un tractament multidisciplinari, en què han de participar digestòlegs, patòlegs, radiòlegs, genetistes, cirurgians, oncòlegs metges, oncòlegs radioterapeutes.

           Què és l’estadificació d’un tumor?

Consisteix en la classificació pronòstica d’una malaltia neoplàsica. En tots els tumors es fa i, en funció del pronòstic de la malaltia, s’indiquen una sèrie de tractaments, ja siguin quirúrgics, de quimioteràpia o bé de radioteràpia. Per a més informació vegeu la secció d'Estadificació.

           Quin és el millor tractament en el càncer de còlon?

Sens dubte, sempre que sigui possible la cirurgia radical oncològica.

           Quan hem d’aplicar quimioteràpia i en què consisteix?

El tractament de quimioteràpia consisteix en l’administració d’una sèrie de fàrmacs per la vena (veure animació) o bé per via oral (veure animació). Aquests fàrmacs tenen una sèrie d’efectes indesitjables que sempre han de comentar-se amb el metge responsable del seu tractament.

Els tipus de quimioteràpia dependran de l’estadi de la malaltia, i hi ha la possibilitat que aquesta no s’hagi d’administrar després d’una cirurgia. No hem d’oblidar que el tractament dependrà de l’edat, pronòstic de vida del malalt i estat general.

           Quin tipus de quimioteràpia hi ha?

Bàsicament n’hi ha de dos tipus:

1.- Una que es diu complementària o adjuvant, que és la que s’administra després d’un tractament quirúrgic i és la que es coneix com a preventiva. Habitualment té una durada de sis mesos.

2.- Una altra classe de quimioteràpia és la que s’administra en malaltia avançada i aporta un benefici al malalt tant en qualitat de vida com en supervivència.

3.- En situacions especials, els pacients poden tractar-se amb quimioteràpia i, si responen, es pot plantejar un tractament quirúrgic de la metàstasi.

           Per què cauen els cabells?

Els cabells cauen segons els fàrmacs que es fan servir com a tractament. Això li ho comentarà el seu metge en funció de la combinació de fàrmacs que s’utilitzin.

           Què són les bombes d’infusió ambulatòries?

Són màquines o aparells de pressió que administren un fàrmac al llarg de moltes hores i que permeten al malalt fer la seva vida quotidiana. Calen uns sistemes de col·locació subcutània per poder connectar el catèter i tenir accés al reg sanguini (es coneixem com a port-a-catch). Veure animació.

           Si em cauen els cabells, quant de temps triguen a tornar-me a sortir?

Habitualment al cap de 2 o 3 mesos, perquè la caiguda es produeix d’arrel.

           Puc prendre el sol a la platja?

Habitualment no, perquè es tracta de fàrmacs fotosensibilitzants.

           Quins efectes secundaris pot tenir la medicació?

El millor que pot fer és que li ho comenti el seu metge, perquè depèn dels fàrmacs que hagi d’utilitzar. No ha d’oblidar que en el tractament d’aquesta malaltia es fan servir quatre citostàtics fonamentals i en l’actualitat ja s’incorporen anticossos dirigits contra les cèl·lues tumorals i antiangiogènics.

           És important beure molta aigua durant el tractament?

Sens dubte, perquè facilita l’eliminació d’aquests fàrmacs que majoritàriament tenen metabolisme renal o hepàtic.

           Hi ha cap consell que hagi de conèixer durant els períodes de quimioteràpia sobre vitamines o tipus d’alimentació?

Consulti el seu metge, perquè és un camp que canvia contínuament.