som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Càncer Colorectal > Opcions Terapèutiques > Endoscòpia Terapèutica
Endoscópia terapèutica
autor/s: Dr. Javier Nebreda

La colonoscòpia terapèutica és l’aplicació de diferents tractaments a través del colonoscopi. Així, els tractaments més habituals són:

- Polipectomia. (veure animació).

- Mucosectomia.

- Maneig de l’hemorràgia digestiva baixa.

- Tractament de vòlvuls sigmoides.

En el nostre cas ens interessarà la polipectomia endoscòpica per a la resecció de pòlips en qualsevol fase i la mucosectomia en determinats casos de càncer en estadis molt primerencs (“in situ”). XAVI, que tal si aquí possem el dibuix de la polipectomia i el de la biopsia del cancer.

Per a la resecció de pòlips utilitzem una mena de bisturís elèctrics en forma de nansa que abracen la base del pòlip, l’estrangulem i hi fem passar corrent elèctric per tallar-lo.