som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Càncer Colorectal > Opcions Terapèutiques > Cirurgia TEM
Cirurgia TEM
autor/s: Dr. Josep M Montané Sorigué
Què és el TEM?

El TEM és una tècnica endoscòpica mínimament invasiva que consisteix en l’extirpació de tumors que compleixen els criteris següents:

  • Que afecten només la mucosa rectal.
  • Que  comprenen com a màxim la meitat de la circumferència de la llum rectal.
  • I que estiguin com a màxim a 15 centímetres de distància del marge anal.

El professor Buess, de la Universitat de Tubinghen, va ser qui va aplicar aquesta tècnica per primera vegada i consisteix a introduir un tub per l’anus, a través del qual es fa l’extirpació de la lesió.

Veure animació
En què es diferencia un TEM d’una colonoscòpia?

La colonoscòpia és un mitjà diagnòstic i terapèutic, utilitzat principalment per al diagnòstic mitjançant biòpsies de malalties colòniques, ja siguin inflamatòries o neoformatives, i terapèutiques, pel que fa a l’extirpació de lesions, principalment polipoides... Vegeu animació (colonoscòpia).

Quina preparació necessito per a un TEM?
La mateixa que per a una colonoscòpia
Quines poden ser les complicacions del TEM?

Complicacions hospitalàries poc importants............................4%
Complicacions quirúrgiques, sagnat, dehiscència de sutura......8%

Quants dies d’ingrés?
Habitualment, llevat de complicacions, amb dos o tres dies d’ingrés és suficient
Quin tractament s’ha de seguir després de l’operació?
El mateix que per a la cirurgia convencional del recte