som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Càncer Colorectal > Introducció > Factors de Risc
Factors de risc
autor/s: Dra. Dolores Maluenda Colomer
Es considera que el càncer colorectal sorgeix d’una combinació de factors genètics i mediambientals: l’herència determina la susceptibilitat individual al càncer colorectal, mentre que els factors mediambientals interactuen amb aquesta susceptibilitat per donar lloc a petits pòlips adenomatosos, pòlips adenomatosos més grans i, finalment, càncer.
Un o uns quants d’aquests símptomes permeten concloure que es té un càncer?
No, perquè hi ha altres malalties que poden presentar els mateixos símptomes.