som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Càncer Colorectal > Introducció > Epidemiologia
Epidemiologia
autor/s: Dra. Dolores Maluenda Colomer
Quina és la seva freqüència?

1.- És la segona neoplàsia més freqüent, després del càncer de mama en dones i de pulmó en homes.

2.- És la neoplàsia digestiva maligna més comuna en el món occidental, amb una incidència superior a la de tots els altres tumors combinats.

Quina és exactament la seva incidència en altres països?

1.- Als Estats Units i Nova Zelanda es donen 50 casos per cada 100.000 habitants

2.- Al Senegal, Colòmbia i l’Índia, menys de 10 casos per cada 100.000 habitants

Quina és la incidència a Espanya?
31 casos d’homes per 100.000 habitants i 21 casos de dones per 100.000 habitants.
Hi ha cap diferència entre els dos sexes?
Es diu que afecta de manera igual tant homes com dones, encara que estudis recents han demostrat que el càncer de còlon es dóna en dones i el de recte més en homes.