som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Càncer Colorectal > Introducció > Diagnosi
Diagnosi
autor/s: Dra. Dolores Maluenda Colomer
Què s’ha de fer?
La primera cosa que cal fer és anar al metge especialista. Ell escollirà i decidirà les proves.
Com se’n pot fer la vigilància per prevenir un càncer d’intestí gros?

Hi ha dos sistemes de fer la vigilància i detecció precoç del càncer colorectal.

1.- Test de detecció de sang amagada a la femta. Aquest test s’ha de fer cada any i tres dies consecutius a cada any. A aquest test s’hi ha d’afegir la sigmoidoscòpia cada 3-5 anys.

2.- Colonoscòpia completa cada 10 anys, o amb una freqüència més gran segons els descobriments.

Quines proves hi ha per confirmar o descartar el diagnòstic de càncer colorectal?

Colonoscòpia convencional (veure animació).

Colonoscòpia virtual

Sigmoidoscòpia flexible

Enema opac

Tacte rectal