som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Càncer Colorectal > Genètica > Detecció Precoç
Detecció precoç
autor/s: Dr. Xavier Llor Farré
Hi ha manera de fer una detecció precoç d'aquest càncer?
El càncer colorectal és un dels càncers que tenen un creixement més lent. A més, disposem de tècniques que en permeten una detecció fins i tot en les fases més inicials del desenvolupament. La prova més eficaç és la colonoscòpia. Si el càncer colorectal és detectat mitjançant aquesta tècnica i és encara d’una mida petita, es pot extreure en la mateixa prova.
És eficaç la detecció precoç?
La detecció precoç d’aquest càncer s’ha mostrat extraordinàriament eficaç. Múltiples estudis han estimat que si es detecta en les fases més inicials, la supervivència després del tractament s’acosta al 95%, mentre que aquesta no arriba al 50% si es detecta en fases més avançades.
Quins mètodes hi ha de detecció precoç?
Els mètodes utilitzats per la detecció precoç són els tests de sang oculta en femta, la colonoscòpia, l’ènema opac i, encara en fase de validació, la colonoscòpia virtual. S’han dissenyat diferents estratègies que utilitzen una o més d’aquestes proves amb un bon percentatge de deteccions.
Quins son els mètodes més efectius?
Sens dubte la prova definitiva per al diagnòstic és la colonoscòpia, ja que és la que, a part de detectar el càncer, també ens permet fer biòpises per analitzar els tumors. Els tests de sang oculta en femta combinats amb colonoscòpies s’han mostrat molt efectius. La simplicitat dels primers permet que es pugui fer un cribatge molt general a tota la població sense cap risc i amb una bona efectivitat. Qualsevol estratègia però, depèn finalment de la realització d’una colonoscòpia quan s’hagi detectat una anomalia. Aquesta prova és la que ens dóna un diagnòstic definitiu.
Qui té un risc més elevat de càncer?
El risc de càncer colorectal comença a augmentar d’una forma clara a partir d’aproximadament els 50 anys. Hi ha, però, una sèrie de circumstàncies que fan que una persona tingui un risc més elevat i, per tant, s’hagi de fer una vigilància més d’hora: són les persones que tinguin familiars amb càncer colorectal, i com més familiars amb aquest càncer, més risc; les persones amb diversos càncers en la família; els pacients amb història de malaltia inflamatòria intestinal, i sobretot persones amb síndromes familiars de càncer colorectal com ara la Síndrome de la Poliposi Adenomatosa o Síndrome de Lynch.
Quines manifestacions poden anar associades a aquest càncer i, per tant, quan es presenten hem de descartar-lo?
El més important és detectar aquest càncer quan encara no hagi donat cap manifestació, ja que és quan tenim més garanties de poder agafar-lo a temps. Els símptomes s’acostumen a presentar quan el tumor ja té una mida considerable i comença a ser avançat. Cal doncs detectar-lo quan el pacient es troba bé i res no li fa pensar que pugui tenir un càncer. Els símptomes o signes que poden acompanyar un càncer colorectal són: sagnat per recte, mal de panxa, canvi en la mida de la femta o en la freqüència d’anar de ventre, o anèmia.