som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Càncer Colorectal > Estudi d'Extensió
Estudi d'extensió
autor/s: Dr. F.Tresserra Casas, Dra. M.A. Lequerica Cabello, Dr. J. Carles i Galceran, Dr. A. Navarro Luna i Dra. R. Sáez Redín
Com s’estén el càncer colorectal?

Quan s’inicia la malignització en un pòlip, aquest va creixent i va travessant les diferents capes de la paret del còlon o recte, segons on estigui situat. Posteriorment, a través dels limfàtics, pot envair els ganglis i pot envair també a través de la sang altres òrgans, principalment el fetge i el pulmó (metàstasi). També pot produir tumors a l’interior de l’abdomen. Per a més informació aneu a Estadificació.

L’extensió del tumor es complementarà amb estudis d’imatge que inclouran proves d’ecografia (veure animació), tomografia (TAC) i/o ressonància magnètica (RNM) (veure animació).