Altres beques

2007/2008

Equip d'investigació format pels Drs. Xavier Serra, Jordi Bombardó i Eugeni Saigí del Servei d'Oncologia i Cirugia de l'aparell Digestiu de l'Hospital de la Corporació Sanitària Parc Taulí, de Sabadell.
Projecte : Estudi prospectiu controlat i aleatoritzat del tractament del cáncer de recte T2-T3 (superficial) Nº, mitjançant quimiorradioteràpia preoperatòria i microcirugia endoscòpica transanal (TEM) versus escissió total del mesorecte(ETM)
Import total : 100.000 €