som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Aparell Digestiu > Preguntes Freqüents > Sang en les Femtes
Sang en les femtes
autor/s: Dra. Mª del Carmen Peña Cala
L’aspecte de la sang visualitzada ens orientarà a una sèrie de causes diverses que poden ser les responsables del sagnat.
Quina és la causa si la sang apareix després de la deposició?
La major part de vegades el pacient observarà sang de color vermell, que pot aparèixer després de la deposició, esquitxant-ne la femta, o en el moment de netejar-se amb el paper higiènic. Aquesta mena de sagnat és característic de la patologia anal, com passa amb les hemorroides o amb la fissura anal. El diagnòstic ha de ser confirmat per mitjà d’una exploració anal curosa que, lògicament, inclourà tacte rectal i una rectoscòpia. En cas de no arribar al diagnòstic, es considerarà la possibilitat d’un sagnat originat en trams més alts del còlon.
Quina és la causa si la sang està barrejada entre la femta?
Amb menor freqüència, el pacient pot presentar deposicions amb sang barrejada entre la femta, la qual cosa ens obliga a explorar trams superiors del còlon, i per tant, a més de l’exploració anal, es farà una colonoscòpia. Amb aquesta tècnica, podrem observar altres lesions, com ara pòlips de còlon, càncer de còlon o lesions vasculars o malaltia inflamatòria intestinal (com la colitis ulcerosa), que poden originar un sagnat d’aquest tipus.
Què cal fer si les deposicions tenen un aspecte enquitranat?
Hi ha la possibilitat que el pacient observi deposicions molt negres, enganxoses, d’aspecte enquitranat, que són característiques d’un sagnat més alt, habitualment originat a l’estómac, la qual cosa ens portarà a realitzar una gastroscòpia, per descartar una úlcera sagnant, com ara una úlcera gàstrica.
Quan s’ha d’anar al metge?

L’aspecte de la femta ens orientarà de les causes del sagnat. Tot i això, no s’ha d’oblidar que un pacient amb hemorroides també pot tenir un pòlip o un càncer de còlon. Per aquest motiu, i especialment en pacients de més de 50 anys o amb antecedents personals o familiars de pòlips o càncer de còlon, és aconsellable valorar l’estat del còlon per mitjà d’una endoscòpia. En gent més jove i sense antecedents de risc, la simple exploració anal pot ser diagnòstica, encara que si el sagnat persisteix, convé també realitzar una colonoscòpia.

Tenint en compte el que s’ha dit abans, és aconsellable que davant l’observació repetitiva de sang a la femta, es consulti el metge.