som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Aparell Digestiu > Preguntes Freqüents > Dolor Abdominal
Dolor abdominal
autor/s: Dra. Mª del Carmen Peña Cala
Què és?

El mal de panxa (dolor abdominal) és una de les molèsties digestives més freqüents. Pot ser produït per moltes causes i provenir de diferents òrgans: estómac, duodè, intestí prim, còlon, apèndix, pàncrees, vesícula, etc.

Segons quina sigui la causa i la intensitat del dolor, aquest serà de major o menor importància. També és fonamental tenir en compte si és agut (apareix de sobte sense haver-lo tingut abans) o si és crònic (ja se n’havia patit des de feia temps).

Dolor abdominal agut
           Quines són les causes del dolor abdominal agut?

Les causes més freqüents són:

• Apendicitis

• Còlic biliar

• Pancreatitis aguda

• Úlcera gàstrica o duodenal (amb penetració o perforació)

• Isquèmia intestinal (manca de reg sanguini de l’intestí)

• Diverticulitis (inflamació dels diverticles del còlon)

• Espasmes digestius

A vegades el dolor en l’abdomen no és produït per causes de l’aparell digestiu sinó de l’aparell genital femení:

• Ruptura d’un quist d’ovari

• Embaràs extrauterí

O del ronyó:

• Còlic nefrític

O fins i tot del cor o el pulmó:

• Infart agut de miocardi

• Pneumònia

           Com es fa el diagnòstic?

Les proves que cal fer per conèixer el diagnòstic depenen de què se sospita:

· Análisi de sang

· Ecografía

· Endoscòpia

· Escàner...

Sempre que es presenti un dolor abdominal agut, especialment si és intens, s’haurà de consultar el metge.

Dolor abdominal crònic
           Quines són les causes del dolor abdominal crònic?

Les causes més freqüents són:

· Úlcera gàstrica o duodenal

· Pancreatitis crònica

· Isquèmia intestinal crònica (manca de reg sanguini crònic)

· Tumors de dins o fora de l’aparell digestiu

· Causes no orgàniques: dolor sense que hi hagi cap lesió evident

           Com es fa el diagnòstic?

Les proves necessàries per fer el diagnòstic dependran del tipus, durada i intensitat del dolor.

Quan un pacient pateix un dolor abdominal crònic és aconsellable que vagi al metge: si hi ha cap lesió és millor fer un diagnòstic tan aviat com es pugui, i si no n’hi ha serà un motiu de tranquil·litat. En qualsevol cas, s’haurà de buscar un tractament per alleujar les molèsties.