som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Aparell Digestiu > Patologies > Tumors Intestinals
Tumors intestinals
autor/s: Dra. Mª del Carmen Peña Cala
Què és un tumor?
Entenem per tumor qualsevol embalum anormal d’un òrgan o part de l’organisme.
Com podem classificar els tumors?
D’acord amb la seva histologia, els podem classificar com a benignes o malignes.
Quins són els tumors intestinals més comuns i com es tracten?

L’intestí està format per diverses capes de teixits, i els tumors poden originar-se en qualsevol d’aquestes.

No obstant això, dins dels que són classificats com a benignes els més habituals són els pòlips.

I dins dels malignes el càncer de còlon i recte és dels més freqüents tant en homes com en dones. És molt comú que aquests tumors siguin invasors i molts d’aquests es diagnostiquen primer per les seves complicacions. El tractament del càncer de còlon és bàsicament quirúrgic i, a vegades, complementat amb quimioteràpia i radioteràpia.