som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Aparell Digestiu > Patologies > Tumors d'Esòfag
Tumors d'esòfag
autor/s: Dra. Mª del Carmen Peña Cala
Què és un tumor?
Entenem per tumor qualsevol embalum anormal d’un òrgan o part de l’organisme.
Quins símptomes i quin pronòstic presenten els tumors d’esòfag?

Als tumors benignes d’esòfag els correspon menys del 10% de tots els tumors esofàgics.

 Quan aquests tumors són malignes, el pacient presenta disfàgia progressiva (deglució difícil) i ràpida pèrdua de pes. El dolor toràcic s’origina quan el tumor es difon als teixits perioesofàgics; per tant, quan es descobreix la malaltia, sol estar avançada i el seu pronòstic és dolent. La supervivència de cinc anys és aproximadament d’un 5%, sempre que el tumor s’hagi extirpat i s’hagi dut a terme un tractament amb radioteràpia, quimioteràpia o els dos tractaments. En més d’un 60% dels pacients, només és possible limitar-se a un tractament pal·liatiu.