som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Aparell Digestiu > Patologies > Trastorns Hepàtics
Transtorns hepàtics
autor/s: Dra. Mª del Carmen Peña Cala
El fetge és l’òrgan amb més volum i complexitat metabòlica de l’organisme, i qualsevol dels elements que el componen poden emmalaltir o espatllar-se. Té una gran capacitat regenerativa i, en la immensa majoria dels casos, després de solucionar el problema, no queden seqüeles.
Quina és la malaltia més freqüent?
La malaltia més corrent és la inflamació o hepatitis, generalment causada per virus.
Quins tipus d’hepatitis es coneixen actualment?

Les hepatitis víriques inclouen diversos tipus. Les més freqüents son:

1.- Hepatitis A, propagada a través d’aliments contaminats i relativament poc importants.

2.- Hepatitis B, propagada per contacte amb sang o sèrum infectats o per contacte sexual.

3.- Hepatitis per virus C, que es contagia per via sanguínia.

4.- Hepatitis D, produïda per l’agent Delta, que coinfecta amb el virus de l’hepatitis B.

5.- L’hepatitis E, l’Hepatitis G, altres virus com CMV (citomegalovirus), etc.

Per què poden ser greus les hepatitis?

Per les complicacions que poden originar.

La complicació més temuda de l’hepatitis viral és l’hepatits fulminant (necrosi hepàtica massiva, que afortunadament és rara). Es presenta sobretot en els casos d’hepatitis B i hepatitis D. Els malalts solen presentar símptomes d’encefalopatia (dany cerebral) i evolucionar fins i tot a coma profund.

També pot evolucionar cap a cirrosi.

Qué s’ha de fer davant una hepatitis?
Seguir escrupulosament les indicacions i recomanacions del seu metge.