som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Aparell Digestiu > Patologies > Trastorns del Pàncrees
Transtorns del pàncreas
autor/s: Dra. Mª del Carmen Peña Cala
Què li pot passar al pàncrees?
El pàncrees pot patir diverses patologies, com ara càncer, tumors endocrins (hormonals) benignes, etc. No obstant això, la més freqüent és la inflamació.
Què pot passar quan el pàncrees s’inflama?
Si no es tracta a temps, els efectes poden ser catastròfics, a causa d’una possible despresa de secreció externa de les proteases pancreàtiques per la inflamació, amb la qual cosa se n’inicia l’autodigestió.