som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Aparell Digestiu > Patologies > Restrenyiment
Restrenyiment
autor/s: Dra. Mª del Carmen Peña Cala
Què és el restrenyiment?
Entenem per restrenyiment el curs lent o dificultós del contingut intestinal amb deposicions poc freqüents i excessivament dures.
A què és degut?

És degut al pas lent del contingut intestinal pel còlon, amb la qual cosa s’absorbeix una quantitat excessiva d’aigua, la femta s’endureix i es fa difícil d’expulsar-la. Generalment sol ser símptoma d’una dieta incorrecta, altres vegades pot ser degut a altres patologies pròpies del còlon. Però sempre s’ha de vigilar perquè l’acumulació de la femta exerceix una pressió que pot produir la diltació de les venes i provocar les doloroses i molestes hemorroides.

Per tant, si vostè pateix de restrenyiment, consulti el seu metge, que n’estudiarà la causa i sabrà com solucionar-li el problema.