som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Aparell Digestiu > Patologies > Obstrucció Pilòrica
Obstrucció pilòrica
autor/s: Dra. Mª del Carmen Peña Cala
Quin és el significat de la paraula obstrucció?
Obstrucció vol dir impediment del pas dels materials sòlids, líquids o gasosos a l’interior d’un vas o conducte corporal.
Què és l’obstrucció pilòrica?
A l’estómac, l’única obstrucció significativa es dóna en el pílor (el pílor és l’esfínter que es troba entre l’estómac i el duodè) i pot ser deguda a un desenvolupament excessiu de l’esfínter muscular, com se sol trobar en els bebès (estenosi pilòrica), o també en adults com a conseqüència de cicatrius d’úlceres o neoformacions de la zona.
Com es manifesta?
Cursa amb augment del cos gàstric, distensió, digestió lenta i pesada, fins a fases descompensades en què els aliments ja no passen al duodè i apareixen vòmits.