som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Aparell Digestiu > Patologies > Obstrucció Intestinal
Obstrucció intestinal
autor/s: Dra. Mª del Carmen Peña Cala
Què entenem per obstrucció intestinal?
L’impediment del pas dels líquids i aliments a través de l’intestí.
Com es manifesta?

Si és total o gairebé completa, el líquid i els aliments s’acumulen darrere de l’obstrucció.

Una característica comuna del quadre és el vòmit, que normalment es dóna de manera violenta i sense cap esforç segons el tipus.

En l’obstrucció alta el vòmit sol contenir aliments rancis agres i presència de bilis verda, i quan l’obstrucció és baixa, s’assembla comunament a la femta.

L’abdomen apareix tens i reflecteix la distensió de l’intestí, a més de ser especialment prominent en l’obstrucció del còlon. No s’evacuen gasos ni femta.

Una vegada que l’intestí està distès, s’atura virtualment l’absorció i les secrecions alliberades a l’intestí no són absorbides. El pacient es pot deshidratar ràpidament.

Què pot produir una obstrucció intestinal?

Si és a l’intestí prim, pot ser deguda a:

1.- Bandes de teixit fibrós anomenades adherències, que comprimeixen l’intestí des de fora. D’això se’n diu obstrucció extrínseca.

2.- O bé al fet que una part de l’intestí pot col·lapsar-se a través d’alguna de les obertures naturals de la paret abdominal i s’obstrueix com a resultat d’això. Aquesta protusió constitueix el que se’n diu hèrnia.

3.- Patologia tumoral. Si és a l’intestí gros o còlon, la causa més comuna de les obstaculitzacions és la deguda a carcinoma, que pot establir-se a qualsevol punt al llarg d’aquest.