som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Aparell Digestiu > Patologies > Diarrea
Diarrea
autor/s: Dra. Mª del Carmen Peña Cala
Què és la diarrea?
Entenem per diarrea l’increment de la freqüència habitual de les deposicions, o un canvi a consistència líquida.
Com es produeix la diarrea i quines en són les causes?
Les diarrees són degudes a un augment en l’activitat dels músculs intestinals (cargolaments de ventre) que determinen un pas molt ràpid del contingut intestinal i l’aigua no s’absorbeix en prou quantitat, raó per la qual la femta és líquida. Les caues més corrents són infeccions víriques o bacterianes, alguns medicaments, verins i les situacions d’estrès.