som a: Divulgació > Divulgació Pacients > Aparell Digestiu > Patologies > Càncer d'Estómac
Càncer d'estómac
autor/s: Dra. Mª del Carmen Peña Cala
Què és un càncer?
Entenem per càncer la presència d’un tumor maligne.
Quins són els trets fonamentals?

1.- Acabament fatal si no es tracta adequadament.

2.- Infiltració dels teixits adjacents.

3.- Una vegada s’ha eliminat es pot reproduir en el mateix lloc o a distància.

4.- Creixement ràpid amb mitosis atípiques (divisions cel·lulars anòmales).

5.- Incapacitat per reproduir l’estructura del teixit en el qual s’assenta.

6.- Producció de metàstasis en els ganglis limfàtics o en òrgans distants.

Què en sabem del càncer d’estómac?
El càncer gàstric o d’estómac és un dels més freqüents arreu del món. Els símptomes en les seves primeres fases, que és quan és susceptible de curació, són mínims o nuls, fet pel qual els malalts solen consultar massa tard. No se’n coneixen les causes, encara que se’n culpa la dieta i sembla que aquesta malaltia té un lleuger element genètic.
Com es diagnostica?

El seu diagnòstic i presa de biòpsies per fer-ne l’estudi histològic es fa a través d’una fibrogastroscòpia. L’estudi es pot completar per mitjà d’una ecoendoscòpia.

L’exploració física i endoscòpica es completa amb radiologia de tòrax, proves de funcionament hepàtic, i ultrasò abdominal i tomografia axial computada (TAC).

Podem curar-lo?
Actualment l’extirpació quirúrgica del tumor és l’única possibilitat d’aconseguir-ne la curació. La cerca minuciosa de signes de metàstasi a distància evitarà la cirurgia innecessària.